Online Apotheek

Bestel gemakkelijk bij de online apotheek.
Online Apotheek webshop.
online apotheek
Ga naar de online apotheek

Een online apotheek biedt u de gelegenheid om op een simpele en efficiente wijze recepten te bestellen. U hoeft niet meer de deur uit om eerst een herhaalrecept bij de huisarts te halen om vervolgens langs de apotheek te gaan en het recept in te leveren. Het gebruikmaken van de diensten van een online apotheek biedt dan ook enorm veel gemak en bespaart ook nog eens veel tijd.

Online recept bestellen

Voor het bestellen van een online recept kunt u een eenvoudige aanmeldprocedure volgen. U hoeft bij de meeste online apotheken slechts een aantal stappen te doorlopen en dat begint bijvoorbeeld met het invullen van de gegevens op het contactformulier. Zodra de aanmelding ontvangen is door de online apotheek wordt u door een apothekersassistent gebeld. Vervolgens wordt er contact opgenomen met uw huisarts en kunt u rekenen op een automatische ontvangst van de betreffende herhaalmedicatie. Om op een veilige en betrouwbare wijze diensten te kunnen verlenen zal er de eerste keer altijd een telefonisch intakegesprek plaatsvinden.

Service herhaalrecepten

Een van de voordelen van het gebruikmaken van de diensten van een online apotheek is, dat u zelf niet meer hoeft te letten op de voorraad van de online bestelde medicijnen. Er wordt namelijk voor u in de gaten gehouden of de voorraad medicijnen nog op peil is. Ruim voor de tijd dat uw medicijn opraakt, zal er weer contact worden opgenomen met uw eigen huisarts om voor u een herhaalrecept aan te vragen. Het enige wat u nog hoeft te doen is eventuele wijzigingen door te geven, zoals veranderingen in medicatie of het melden van een zwangerschap.

Gratis service online apotheek

Er zijn online apotheken, waar de service van het thuisbezorgen van medicatie door heel Nederland gratis is. De betreffende apotheek zorgt zelf voor het declareren van de kosten van medicatie bij uw zorgverzekeraar. Als er sprake is van een verplichte eigen bijdrage of als een specifiek medicijn niet voor vergoeding in aanmerking komt, dan zal er uiteraard wel een factuur worden verstrekt door de online apotheek voor de medicijnen. De service blijft echter ook in dat geval gratis.

Keuze online apotheek

Aangezien er meerdere online apotheken actief zijn, zult u een keuze moeten maken. Het is daarbij aan te raden om te kiezen voor een internet apotheek, die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet. Een betrouwbare online apotheek kan bijvoorbeeld herkend worden aan het HKZ keurmerk. Een dergelijk keurmerk houdt in dat de zaken intern goed geregeld zijn en dat de klant altijd centraal staat. Verder staat het keurmerk voor de presentatie van betrouwbare resultaten en voor een voortdurende verbetering van de service.

Ga naar de online apotheek


Ook interessant: Kinderschoenen online en Merkkleding online.